Màng PE đóng gói hàng trong suốt 50cm nặng 2.7kg

149,000